Работно време и достъп

Работно време за посетители

13- 16 февруари:  10.00 - 18.00 ч.