Работно време и достъп

Работно време за посетители

28 - 31 януари:  10.00 - 18.30 ч.

Достъп: онлайн регистрация, билети, покани

Цена на билет: