Работно време и достъп

Работно време за посетители

1- 4 февруари:  10.00 - 18.00 ч.

Достъп: онлайн регистрация, билети, покани

Цена на билет: 30 лв.