Новото бъдеще за хорека сектора

Динамиката в сектора и ръстът на пазара – решителните показатели за обособяването на първото след осемгодишно прекъсване самостоятелно издание на изложение СИХРЕ