С мисъл за природата или: пликовете и чувалите за смет, произведени от царевица

Да! Прочетохте заглавието правилно.... Чувалите и пликовете за смет могат да бъдат екологични, създадени от природни продукти.

Това ще ни докажат иновативните предложения на фирма Консуматив, която се включва с цялата си енергия в СИХРЕ 2020. От 28 до 31-и януари 2020г. хорека секторът ще се запознае с алтернативите на продуктите, произведени от пластмаса и заместителите на петролопроизводни продукти. Фокусът ще бъде поставен върху чували за смет и пликовете, произведени от царевица.

„Продуктитът е изцяло щадящ природата“, коментират от компанията. Тъй като са създадени на растителна основа, чувалчетата и пликовете за смет са биоразградими и рециклируеми. Благодарение на това се опазват на околната среда и водите.

Фирма Консуматив ще ни запознае с щадящите си природата продукти в зала 3, щанд В3.

КЪМ ВСИЧКИ НОВИНИ >>