Решението на ELTRADE INVENTORY, превръщащо инвентаризацията в бърз и лесен процес

Трябва да инвентаризираме оборудването, офис мебелите, компютрите и останалата техника, с която работи организацията ни. Бракували сме няколко устройства, а други са променили местонахождението си. Остават броени дни до предаването на финансовия отчет, задължителна част от който е справката за дълготрайните материални активи.

Изправени сме пред няколко проблема. Инвентаризацията ангажира голям брой служители, което струва време и пари. Ръчното отчитане на толкова много и различни по вид, големина и локация обекти един по един винаги крие опасност от грешки. Губим ценно време в търсене на разместени и понякога изчезнали активи. Докато издирваме, броим и записваме артикулите на ръка, пречим на колегите да си вършат работата.

Как да се справим със ситуацията? По време на СИХРЕ 2017, което ще се проведе от 8 до 11 ноември в Интер Експо Център, фирма ELTRADE INVENTORY ще даде своя отговор. Това е системата за безконтактна инвентаризация, разработена от компанията. Решението предлага най-бързия, лесен и коректен начин за инвентаризиране на дълготрайните материални активи във всяка една организация.

Оптимизация на процеса

Създаден с цел да оптимизара процеса, софтуерът ELTRADE INVENTORY пести време, средства и работни ресурси. Базиран на технологията за радиочестотна идентификация (Radio Frequency Identification - RFID), той е най-модерното и ефективно решение, с което инвентаризацията вече не е дълъг и неприятен процес, а опростена операция с предизвестен положителен резултат.

Безконтактната инвентаризация използва радиочестотна връзка между четящо устройство и електронен етикет, който действа подобно на баркода, но съхранява много повече информация. Информацията се разчита дистанционно от четеца, обработващ я в компютърен формат.

RFID идентификацията позволява обектите да бъдат сканирани от значително по-голямо разстояние и без пряка видимост. Едновременно се идентифицират голям брой активи, което изключително ускорява процеса. Системата решава проблемите с търсенето и локализирането на обекти, като в същото време предотвратява злоупотреби и неволни грешки. Напълно съвместима е с всички счетоводни софтуери и информационни системи.

ELTRADE INVENTORY намира приложение в търговски обекти, хотели, банки, училища и университети, библиотеки, здравни заведения, производствени предприятия, на практика във всяка организация, която притежава дълготрайни материални активи, които подлежат на отчет. Доставчик на софтуерното решение е компанията производител на касови апарати, търговски софтуер и консумативи „Елтрейд“.

Предложенията на компанията ще откриете по време на изложение СИХРЕ в зала 6, щанд А3.