BULTEX 99

Bulgaria
1
G17

Бултекс 99 е изцяло българска компания, придобила богат опит в областта на производството и търговията на професионално работно облекло и лични предпазни средства.

Бултекс 99 е компания с 28-годишна история и през всичките тези години считаме, че тя се утвърди като надежден и предпочитан партньор на много фирми не само в страната, но и в чужбина – производствени и търговски такива.

Разработихме собствени марки, чрез които да постигнем най-добър баланс между цена и качество, приложими за нашия пазар.  Една от тези марки е Be unique -  насочена към сектор ХоРеКа.

Постоянният ни стремеж е да бъдем най-добри в областта, в която работим. Не правим компромиси по отношение на това, което предлагаме на пазара, защото осъзнаваме ясно, че от нас се очаква да бъдем не само производители и търговци, но и хора, които дават решения.

Контакти

+359 32 909 700
+359 885 999 906
office@bultex99.com
https://bultex99.com ; https://stenso.net

Features