Работно време

Работно време за изложители

15-18 март- 9.00- 19.00

Работно време за посетители

15 - 18 март: 10.00 - 18.00 ч.