Работно време

Работно време за изложители

28 януари: 08.30 - 19.00 ч.
29 - 31 януари: 08.30 - 19.00 ч.

Работно време за посетители

28 - 31 януари: 10.00 - 18.30 ч.