Работно време

Работно време за изложители

13 февруари - 8.30 - 18.30 ч. 

14 - 16 февруари - 9.00 - 18.30 ч. 

Работно време за посетители

13 - 16 февруари: 10.00 - 18.00 ч.