Работно време

Работно време за изложители

15 март - 8.30 - 18.30 ч. 

16 - 18 март - 9.00 - 18.30 ч. 

Работно време за посетители

15 - 18 март: 10.00 - 18.00 ч.