Работно време

Работно време за изложители

1- 4 февруари- 9.00- 19.00

Работно време за посетители

1 - 4 февруари: 10.00 - 18.00 ч.